Contact Us

Our Location

 58-2 Tainnan Rd. Daixia Huangtian Yongjia Wenzhou 325101 CN

Sally Wu

Phone&what'sapp: +86.18042317770

Email: sally@citfun.com

Alex Li
Phone&What'sapp: +86.18042317779
Email: 
alex@citfun.com

Emma Zheng

Phone: 18217092687

Email: emma.zheng@citfun.com